60 đường 30/4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM 0919 426 333 (Mr. Hiển) lienhe@ketoansaigon.com.vn
Trang chủ » Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo mức nào?
Hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài theo mức nào?
Câu hỏi: Sở hữu quán internet thì cần nộp thuế môn bài như thế nào? (Hải – Đồng Nai)

Trả lời:

Căn cứ vào luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành và Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, và bạn có nghĩa vụ nộp 3 loại thuế sau: thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN.

1. Thuế môn bài:

Căn cứ vào văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC, và theo thông tin bạn cung cấp, mức thuế môn bài mà bạn phải đóng là 500.000 đồng/năm.

Do đó, có thể tính ra được thu nhập một tháng của bạn là: 750.000 đống đến 1.000.000 đồng.

2. Thuế GTGT và thuế TNCN:

Theo quy định tại Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13:

"1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống."

Theo đó, bạn phải xác định được mức doanh thu cụ thể của bạn để xác định bạn có phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN hay không.

Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BT quy định: "a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ."

Copyright © 2016 by ketoansaigon.com.vn
Developed by Saigon Hitech