60 đường 30/4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM 0919 426 333 (Mr. Hiển) lienhe@ketoansaigon.com.vn
Trang chủ » Không đóng BHXH nữa có rút được tiền không?
Không đóng BHXH nữa có rút được tiền không?
Câu hỏi: Tôi chưa đủ 55 tuổi, tuy nhiên tôi không muốn tiếp tục đóng BHXH và tôi muốn rút số tiền này của mình về. Tôi đã đóng được 8 năm, tôi muốn hỏi có thể rút được tiền này hay không và làm như thế nào để rút được?

Trả lời:

Chào bạn! Vấn đề của bạn được Kế toán Sài Gòn căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 để giải đáp.

Căn cứ Điều 55, 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006:

"Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo những thông tin trên, nếu bạn là nữ thì bạn đã có thể được rút tiền BHXH của mình, tuy nhiên nếu là nam thì cần đảm bảo điều kiện làm việc  đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Mức hưởng BHXH = 1.5 x 8 x mức tiền công, tiền lương của tháng đóng bảo hiểm xã hội một lần.

Copyright © 2016 by ketoansaigon.com.vn
Developed by Saigon Hitech