60 đường 30/4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM 0919 426 333 (Mr. Hiển) lienhe@ketoansaigon.com.vn
Trang chủ » Muốn góp vốn thành lập công ty như thế nào?
Muốn góp vốn thành lập công ty như thế nào?
Câu hỏi: Tôi và bạn tôi muốn cùng nhau thành lập một công ty, cả hai sẽ cùng góp vốn để xây dựng và hoạt động công ty này. Tuy nhiên chúng tôi không biết nên thực hiện thủ tục góp vốn thành lập công ty như thế nào, mong Kế toán Sài Gòn giúp tôi tư vấn để có thể hoàn thành công ty của mình nhanh chóng. (Lê Thanh Hải, TPHCM)

Trả lời:

Chào Hải! Rất vui vì bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi của mình đến Kế toán Sài Gòn, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn cụ thể sau đây.

Trong trường hợp của Hải và bạn mình, chúng ta có thể tiến hành thành lập một công ty TNHH hai thành viên để tham gia kinh doanh trên thị trường. Về vấn đề góp vốn, pháp luật quy định cụ thể cách thức và trình tự, thủ tục thực hiện góp vốn của các thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

4. Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Vốn điều lệ của công ty;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức;

đ) Phần vốn góp, giá trị vốn góp của thành viên;

e) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

5. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Như vậy việc bạn góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên sẽ được tiến hành bằng thủ tục trên và tên của bạn sẽ hiện lên trên giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Nếu chưa rõ hay cần được tư vấn thêm về vấn đề thành lập doanh nghiệp của mình, Hải và bạn có thể liên hệ trực tiếp với Kế toán Sài Gòn để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và cẩn thận nhất.

Copyright © 2016 by ketoansaigon.com.vn
Developed by Saigon Hitech