60 đường 30/4, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM 0919 426 333 (Mr. Hiển) lienhe@ketoansaigon.com.vn
Trang chủ » Giải thể công ty TNHH
Giải thể công ty TNHH
Doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động vì bất cứ lý do gì, bạn không biết tiến hành thủ tục giải thể như thế nào? Hãy để dịch vụ giải thể công ty TNHH chuyên nghiệp của chúng tôi thay bạn thực hiện quy trình này, giúp cho việc ngừng kinh doanh của bạn hợp pháp và không để lại bất cứ rắc rối nào.

Có nhiều lý do khác nhau khiến cho một công ty TNHH đi đến quyết định giải thể, tuy nhiên dù là nguyên nhân gì thì chủ doanh nghiệp cũng cần tiến hành thực hiện các thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ khi giải thể công ty TNHH

1. Quyết định giải thể.

2. Biên bản họp HĐTV (Nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên).

3. Biên bản thanh lý tài sản và thanh toán hết các khoản nợ.

4. Xác nhận của Ngân hàng, nơi Công ty mở tài khoản, đã đóng tài khoản (hoặc Công văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào nếu chưa mở tài khoản).

5. Giấy tờ chứng minh đã đăng bố cáo quyết định giải thể.

6. Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế tỉnh, thành phố (hoặc Công văn của Cục thuế tỉnh, thành phố xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).

8. Thông báo do Người đại diện theo pháp luật ký về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể (Thông báo ghi rõ quá trình đã tiến hành từ mục 1 đến mục 7).

9. Giấy Chứng nhận của tỉnh, TP về việc Doanh nghiệp đã nộp con dấu.

Hoạt động cần làm trước khi giải thể công ty TNHH

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Lý do giải thể;

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

4. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. Quyết định giải thể phải gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, đại điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao đông đã ký kết;

b) Nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp phần còn lại thuộc về các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty.

6. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh…”

7. Theo quy định tại khoản 3, Điều 40, Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi

8. Khóa mã số thuế tại cơ quan thuế:

9. Trả con dấu tại cơ quan Công an

10. Trả giấy chứng nhận kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Lưu ý khi giải thể công ty TNHH

1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định (hoặc Nghị quyết) thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty TNHH

Công ty Kế toán Sài Gòn luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn kết thúc hoạt động của doanh nghiệp mình trong thời gian nhanh chóng, gọn gàng và hợp pháp nhất bằng dịch vụ giải thể công ty TNHH của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tiến hành các thủ tục này cho doanh nghiệp của mình.

Copyright © 2016 by ketoansaigon.com.vn
Developed by Saigon Hitech